تهیه غذای تقویتی بسیار آسان است . غذاهای تقویتی مخلوطی از مواد زیر است :

1- تخمه آفتابگردان

2- ذرت خشک

3- ماش

4-
تخم گشنیز

5- تخم کتان


6- مویز


7- شاه دانه


8- گندم


9- کنجد خام


10- تکه های خرمای خشک

11- عدس

12- به روی این ترکیب میتوانید بسیار کم شیر خشک بپاشید .

میتوان آجیل تقویتی هم برای کاسکو درست کرد :

1- به آجیل ها مقدار بسیار کمی شیر خشک اضافه کنید .

2- هیچ کدام را از مغز نکنید و با پوست قرار دهید .

3- یک یا دو تا از اجزاء آجیل را به صورت شور ( معمولی و نه خیلی پرنمک ) قرار دهید .

چون کاسکوها دارای سلایق گوناگون هستند، اول سلیقه ی کاسکویتان را پیدا کنید سپس اقدام به تنظیم رژیم غذایی

و تهیه ی غذاهای مکمل نمایید .